Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Danışmanlık Hizmetleri

Ulusal ve uluslararası fonlara erişim sürecindeki en yakın çalışma arkadaşınız.

Ar-Ge Değerleme

İş fikirlerine ilişkin teknolojik, mali ve ekonomik fizibilite ile Ar-Ge değerlemesi yapılarak ulusal ve uluslararası hibe fonlarına uygunluğu tespit edilir.

Proje Geliştirme ve Yazım Danışmanlığı

Ar-Ge Değerlemesi yapılan ve uygun hibe fonu tanımlanan iş fikrinin ilgili hibe programına sunulması için gereken proje başvuru dökümanı hazırlanır.

Onay Sonrası Raporlama Hizmetleri

Ulusal ve Uluslararası Hibe fonlarınca desteklenen projelerin yürütülmesi sürecinde gereken aylık ve dönemsel olarak mali ve teknik ilerleme raporlarınız hazırlanır.

Projemetre, ülkemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren KOBİ ve kurumsal işletmeler ile Ar-Ge ve inovasyon temelli iş fikri sahibi girişimcilerin ulusal ve uluslar arası hibe fonlarından ve teşvik programlarından faydalanmalarını sağlamak amacıyla teknik, mali ve yönetimsel danışmanlık hizmeti sunar.

ProjeMetre çatısı altında bir araya gelmiş profesyonel danışmanlar tarafından yapılan teknolojik analiz ve Ar-Ge Değerlemesi neticesinde girişimciler ile işletmeler, sahip oldukları iş fikirlerine ilişkin olarak ulusal ve uluslar arası bazda hibe desteklerinden faydalanma durumları hakkında bilgilendirilir ve kendilerine özel yol haritası oluşturulur. Böylelikle zaman ve maliyetten tasarruf sağlandığı gibi iş fikirlerinin geleceği hakkında da izlenim sahibi olurlar.

11 Yıllık Deneyim ve Yüzlerce Referans

00 +

Yıllık Deneyim

00 +

Kurumsal Referans

00 +

Başarılı Ar-Ge Projesi