TEKNOPARK ve TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNE YÖNELİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

Projemetre, yalnızca Ar-Ge yapan ya da yapma arzusunda olan teknoloji şirketleri ve kurumsal firmalara değil; aynı zamanda ülkemiz Ar-Ge ekosisteminin en önemli oyuncuları Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofislerinin de kapasitelerini geliştirmeleri ve daha katma değerli süreçler ortaya koymalarını sağlamaya yönelik ihtiyaç bazlı ve genel eğitimler düzenlemektedir.

Bu doğrultuda Projemetre olarak bahsi geçen kurumlara; hem kurumsal kapasite geliştirme hem de personellerin yetkinliğinin artırılmasına yönelik eğitimler sunmaktayız. Eğitim faaliyetlerimize ilişkin detaylarımızı ise şu şekilde anlatabiliriz:

a) Teknopark Yönetici Şirketlerine Yönelik Sunulan Kurumsal Eğitimler

* Teknopark Proje Başvuru Dökümanlarının Oluşturulması ve Değerlendirme Süreç Tasarımları
* Teknopark'a Firma Kabülünde Kullanılabilecek Kontrol ve Denetim Teknikleri
* Nitelikli Teknoloji Şirketlerine Erişime Yönelik İş ve Strateji Geliştirme
* Proje İzleme ve Muafiyet Kontrol Süreçlerine Yönelik Verim Artırıcı Uygulama Tasarımları

b) Teknopark Yönetici Şirket Çalışanlarına Yönelik Bireysel ve Grup Eğitimleri

* Teknoloji Olgunluk Seviyesi ve İnovasyon Ölçümü
* Hibe Programlarına İlişkin Kavramsal Unsurlar ve Ar-Ge Değerleme Teknikleri
* Proje Denetleme ve Bütçe Analiz Teknikleri
* 5746 ve 4691 Sayılı Yasaya İlişkin Uygulama Örnekleri

c) Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Kurumsal ve Kapasite Geliştirme Eğitimleri

c.1) Temel Yetkinlik Kazandırma Eğitimleri

TTO’da çalışan tüm personellere (Yönetici, Uzman, Uzman Yardımcısı, Akademik Danışman) yönelik olarak uygulanacak teori ağırlıklı eğitim faaliyetleri neticesinde temel yetkinliğin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu eğitimler;

• Proje Döngüsü Eğitimleri,
• Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı eğitimi,
• Proje Yönetim, İzleme ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimleri,
• Frascati ve Oslo Kılavuzları Özelinde Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri,
• Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Eğitimleri,
• Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonları Bilgilendirme Eğitimleri,
• Kurumsal Kimlik Oluşturma ve Ofis Kültürü eğitimleri,
• 5746 ve 4691 Sayılı Kanunlara ilişkin bilgilendirme eğitimleri,
• Temel Girişimcilik ve Ekosisteme Yaklaşım Eğitimleri

c.2) TTO Modülleri Bazında Yetkinlik Kazandırma Eğitimleri

TTO’da çalışan tüm personellere (Yönetici, Uzman, Uzman Yardımcısı, Akademik Danışman) yönelik olarak uygulanacak teori ağırlıklı eğitim faaliyetleri neticesinde temel yetkinliğin kazandırılması hedeflenmektedir.

Modül bazlı uygulanacak eğitimlerde, ilgili TTO bünyesinde kurgulanmış olan modül yapısı baz alınacaktır. TÜBİTAK 1513 desteği almış TTO’larda çoğunlukla 5 modül yer alırken TÜBİTAK 1601 desteği almış TTO’larda ise 2 ya da 3 modül yer almaktadır.

Modül-1 Eğitimleri:<

• TTO’larda Dijital Teknolojilerin (Sosyal Medya, Web Sitesi, E-Mailing, Dijital Yayınlar, Sanal Duyurular) Kullanımı
• Etkinlik ve Faaliyet Organizasyonu Eğitimleri

Modül-2 Eğitimleri:

• Ar-Ge Proje Yazma Teknikleri Eğitimi
• AB Horizon 2020 Hibe Programı Yetkinlik Kazanma Eğitimleri
• Hibe Destekli Proje Planlama, Yazma, İzleme, Değerlendirme, Yönetme Eğitimi

Modül-3 Eğitimleri:

• Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonları Bilgilendirme Eğitimleri
• Ar-Ge Değerleme ve Proje Geliştirme Teknikleri Eğitimi
• Proje Kurgulama ve Yazma Teknikleri Eğitimleri
• Mali ve Teknik Rapor Hazırlama Eğitimleri
• Akademisyenlerin Sanayi Projelerine Dahil Edilmelerine Yönelik Metotlar

Modül-4 Eğitimleri:

• Patent Bilgilendirme Eğitimleri
• Patent Uzmanlığı Eğitimleri
• Patent Yazımı Eğitimleri
• Patent Başvuru ve Maliyetlendirme Süreçleri
• Patent Değerleme ve Lisanslama Eğitimleri

Modül-5 Eğitimleri:

• Temel Girişimcilik Eğitimleri (İş Planı Hazırlama, İş Modeli Oluşturma, Risk ve Sermaye Yönetimi, Ekip Kurma)
• Girişimcilikte Pazarlama Stratejileri ve Marketing
• Girişimcilik Destek Programına Erişim Teknikleri

Daha önce ülkemizdeki çok sayıda Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisine eğitim vermiş olan Projemetre ekibinin tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak ve eğitimlerimize ilişkin detaylı bilgi almak adına bize mail yoluyla ulaşabilirsiniz.