TEKNOPARK ŞİRKET KURULUM DANIŞMANLIĞI

Teknoparklar; çeşitli vergi muafiyetleri sağlanarak özel sektör temsilcilerinin Ar-Ge ve inovasyon temelli çalışmalar yapmasını ve üniversitelerle işbirliğine giderek yüksek katma değerli ürünler ortaya koymasını sağlamak amacıyla kurulmuş yapılardır. Çoğunlukla bir üniversite kampüsü içerisinde yer alan bloklardan oluşan teknoparklarda bulunan ofisler, Ar-Ge çalışması yapacağını beyan eden şirketlere ücreti karşılığında belirli süreler için tahsis edilir ve şirketlerin teknopark bünyesindeki çalışmaları çeşitli şekillerde denetlenerek bu çalışmaların “teknoparka uygunluğu” tespit edildiği ölçüde de vergi muafiyetleri uygulanır.

Ülkemizde hali hazırda aktif durumda olan yani Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilen 52 teknopark var. Eğer siz de bahsi geçen 52 teknoparktan birinde yer almak istiyor ancak hangi teknoparkın size uygun olduğunu anlamak ve teknopark şirketi olmak için neler yapılması gerektiği konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, Projemetre uzmanlarının uzun yıllara dayanan tecrübelerinden faydalanabilirsiniz.

Projemetre uzmanları, teknoparkte yer almak isteyen teknoloji şirketleri için .

* İşletmenin Ar-Ge altyapısı ve potansiyelinin analiz edilerek eksik ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edilmesi

* Mevcut iş fikirlerinin Ar-Ge Değerlenmesini yaparak teknokent bünyesinde sürdürülebilecek projelere ilişkin kısa ve orta vadeli stratejilerin geliştirilmesi

* Teknokent başvuru dosyasının hazırlanması ve teknokent yönetimine sunulması

* Teknokent yönetimine yapılacak proje sunumu öncesinde işletmenin yönlendirilmesi ve proje sunumunun hazırlanması

olmak üzere 4 ana başlıkta hizmetler sunmaktadırlar.

Ayrıca, işletmenin teknokente yerleşmesinin akabinde; teknokentteki aylık, dönemlik ve yıllık raporların hazırlanması ile teknokent proje yönetim süreçlerinde de yine Projemetre uzmanları danışmanlık desteği sunmaktadır.

Bahsi geçen hizmetlere ilişkin detayları öğrenmek ve şirketinizi teknokente taşıma süresince Projemetre'nin profesyonel desteğini arkanıza almak isterseniz, bize mail yoluyla ulaşabilirsiniz.