KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ

İster uzun süredir Ar-Ge ve yeni ürün / teknoloji geliştirme odaklı çalışmalar yapan bir teknoloji şirketi olun, ister literatüre yepyeni teknolojiler ve know-how kazandırma amacıyla yola çıkmış bir start-up olun, Projemetre uzmanları verecekleri hem kurumsal kapasitenizi artırmak ve mevcut potansiyelini daha iyi kullanmak hem de personellerinizin bilgi ve yapabilirlik düzeyini artırmaya yönelik tamamen uygulama odaklı eğitimlerle sizi destekleyecektir.

Projemetre olarak 3 ana doğrultuda eğitimler sunuyoruz:

1- Kurum İçi Proje Geliştirme Kültürünün Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması

* Firma Yöneticilerinin kurum içi girişimcilikten beklentilerinin netleştirilmesi, vizyon oluşturulması ve dönemlik hedeflerin tanımlanması
* Kurumsal gelişim stratejisinin oluşturulması
* Kurum İçi Fikir Toplama altyapısının kurulması
* Yöneticilere ve işletme personellerine "İç Girişimcilik" eğitimlerinin verilmesi

2- Hibe Projelerinde Sürdürülebilirlik Sağlanması

* Kurumsal altyapı ve insan kaynağının segmentasyonu
* Rakip firma ve proje analizlerinin yapılması
* İşletmenin satış ve müşteri geliştirme stratejileri özelinde orta vadeli proje odaklarının belirlenmesi
* Ulusal hibe programları özelinde 18 aylık yol haritasının oluşturulması
* Uluslararası hibe fon programları özelinde kullanmak üzere işletme portfolyosunun hazırlanması

3- Personellere Yetkinlik Kazandırma / Mevcut Yetkinliklerin Artırılması

* Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi
* Teknoloji Olgunluk Seviyesi ve İnovasyon Olgunluğu
* Fikir Validasyonu ve İş Modeli Oluşturma
* Pazara Uygunluk ve Müşteri Geliştirme
* Kamu Destekli Fonlara Erişim
* Proje Yazma ve İş Planı Hazırlama
* TÜBİTAK Özelinde Ar-Ge Projesi Hazırlama
* KOSGEB Özelinde Ar-Ge ve Endüstriyel Uygulama Proje Hazırlama
* Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama
* Horizon 2020 Özelinde Proje Hazırlama, Ortaklık Kurma ve Konsorsiyum Süreçleri
* Mali ve Teknik Rapor Hazırlama

Tüm bu eğitimlere ilişkin detaylar ve kurumunuza özel farklı eğitim ve mentorluk çözümlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bize ulaşın.