AR-GE PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Projemetre'nin uzmanlık alanlarının başında, ulusal ve uluslararası Ar-Ge hibe fonlarına yönelik olarak proje geliştirme ve proje hazırlama danışmanlık hizmetleri gelmektedir.

Başta TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği Horizon 2020 ile Eureka ve Eurostars olmak üzere, girişimcilerin ve teknoloji şirketlerinin yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları süresince ihtiyaç duydukları sermayenin karşılanması amacıyla Projemetre uzmanları;

* Hibe fonları odaklı iş fikri geliştirme

* Mevcut iş fikirlerinin hibe fonlarına uygunluğunun analiz edilmesi ve Ar-Ge Değerleme

* Proje geliştirme ve kurgulama

* Proje dosyasının hazırlanması

olmak üzere 4 ana başlıkta hizmetler sunmaktadırlar.

Ayrıca, ilgili projelerinin onaylanmasının akabinde gereken dönemlik Mali ve Teknik ilerleme raporlarının hazırlanması sürecinde de yine Projemetre uzmanları danışmanlık desteği sunmaktadır.

Bahsi geçen hizmetlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.

Ar-Ge Değerleme:

ProjeMetre uzmanları tarafından, girişimci ve işletmelerin sahip olduğu iletilen iş fikirlerine ilişkin teknolojik, mali ve ekonomik fizibilite ile Ar-Ge değerlemesi yapılarak iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası hibe fonlarına uygunluğu tespit edilir, avantaj ve dezavantajları ile geliştirilmesi gereken yönleri belirlenir. Bu sayede girişimci ve işletmelerin hibe fonlarından en hızlı ve en doğru biçimde faydalanabilmeleri sağlanmaktadır.

Proje Geliştirme ve Yazım Danışmanlığı:

Ar-Ge Değerlemesi yapılan ve uygun hibe fonu tanımlanan iş fikrinin  ilgili hibe programına sunulması için proje başvuru dökümanının oluşturulması gerekmektedir. ProjeMetre uzmanları, ilgili hibe programının önceliklerini göz önüne alarak iş fikrinizi en yalın ve anlaşılır şekilde anlatan proje metnini yazar, patent araştırması, literatür ve sektör incelemesi neticesinde elde ettiği destekleyici dökümanları da kullanarak geniş kapsamlı bir proje dosyası hazırlar.

Onay Sonrası Raporlama Hizmetleri:

Ulusal ve Uluslararası Hibe fonlarınca desteklenen projelerin yürütülmesi sürecinde gereken aylık ve dönemsel olarak mali ve teknik ilerleme raporlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Projemetre uzmanları, ilgili hibe programlarının yasal mevzuat ve mali uygulama esaslarını göz önüne alarak  projenize ilişkin mali ve teknik raporları hazırlar, Yeminli Mali Müşavir onay süreçlerini yönetir ve fon kurumuna raporların sunumunu yapar.